Přihláška na akci/tábor

KROUŽKY, o.p.s., IČO 24147273
Příměstský tábor Plzeň, Plzeň

Příměstský tábor Plzeň (21.08.2023 - 25.08.2023)
 
Základní údaje:
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví

 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa


Zdravotní informace:
Zdravotní stav
Alergie

Pojišťovna
Dítě je plavec
Povinná očkování
Užívání léků
Ostatní informace:
Ostatní informace, které bychom měli vědět
Informace o zákonném zástupci:
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Platba fakturou
Číslo slevového kupónu
Přihlašuji své dítě na akci/ tábor a zavazuji se uhradit účastnický poplatek. Byl/a jsem poučen/a o vydání a obsahu Táborového řádu, o obsahu Podmínek účasti a obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde, v kanceláři organizátora akce/tábora a v prostorách, kde akce/tábor probíhá, a budu se jimi řídit.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na akci/ tábor, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce nebo hlavního vedoucího akce. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
   
Opište prosím číslo z obrázku