Přihláška na akci/tábor

Středisko volného času Kroužky pro Děti Praha, IČO 03731189
Letní tábor - Kroužky nad Moníncem, Kroužky nad Moníncem

Letní tábor - Kroužky nad Moníncem (13.07.2019 - 27.07.2019)
 
Základní údaje:
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví

 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa


Zdravotní informace:
Zdravotní stav
Alergie
Dieta
Pojišťovna
Dítě je plavec
Povinná očkování
Užívání léků
Ostatní informace:
Kroužek pro první týden

Kroužek pro druhý týden
Velikost trička dítěte (Popis velikostí)

Ostatní informace, které bychom měli vědět
Informace o zákonném zástupci:
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Platba fakturou
Číslo slevového kupónu
Přihlašuji své dítě na akci/ tábor a zavazuji se uhradit účastnický poplatek. Byl/a jsem poučen/a o vydání a obsahu Táborového řádu, o obsahu Podmínek účasti a obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde, v kanceláři organizátora akce/tábora a v prostorách, kde akce/tábor probíhá, a budu se jimi řídit.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na akci/ tábor, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce nebo hlavního vedoucího akce. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
   
Opište prosím číslo z obrázku