Přihlášení na kroužek
Zde můžete zakoupit pomůcky pro váš kroužek - E-Shop

Braník - Školní 700, Praha 4

Kroužek
Od - Do
1. pol.
2. pol.
  
Vaření - 1x za 14 dní úterý 13:30 - 15:002 250,00 Kč  Kapacita kroužku je obsazena Přihlásit dítě