Přihlášení na tábor

Palác Pardubice, Pardubice

LETNÍ KEMPY - Od pondělí do pátku, každý den.
 
Příjmení dítěte / Child´s surname
Jméno(a) / Child´s first name(s)
Pohlaví / Sex
 
Datum narození / Birthdate
Rodné číslo / Birth identification number
Státní příslušnost (občanství) / Nationality
Adresa trvalého bydliště / Contact address
Vyučovací jazyk / Language
Zdravotní omezení / Health limitations
Zdravotní pojišťovna / Health insurance company
Zdravotní postižení
Jméno a příjmení rodiče / Parent´s full name
Datum narození rodiče
 
Adresa trvalého bydliště rodiče / Parent´s contact address
Kontaktní telefon / Mobile phone number
E-mail
Korespondenční adresa rodiče / Parent´s contact adress,
Velikost trička dítěte
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka / Note
Slevový kupon / Voucher
Přihlašuji své dítě na tábor a zavazuji se ho zaplatit. Byl jsem poučen o vydání a obsahu všech Řádech, Pravidlech, Informací a Táborovém řádu organizace, která tábor pořádá při přihlášení dítěte a stvrzuji to odesláním on-line přihlášky a svým podpisem na přihlášce.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
I give my consent to the processing and publication of my child´s photographs and audiovisual recordings, especially on the administrator's website. This consent is granted for a period of 5 (five) years from the date of its granting and I may be revoked at any time.
Opište prosím číslo / Please copy the number