Přihlášení na tábor

Fotbalový kemp 1.turnus, Brno

Fotbalová škola L. Kaloudy
 
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví
 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa
Vyučovací jazyk
Zdravotní stav
Zdravotní postižení
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
 
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Adresa pro doručování písemností
Velikost trička dítěte
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka
Číslo slevového kupónu
Přihlašuji své dítě na tábor a zavazuji se ho zaplatit. Byl jsem poučen o vydání a obsahu všech Řádech, Pravidlech, Informací a Táborovém řádu organizace, která tábor pořádá při přihlášení dítěte a stvrzuji to odesláním on-line přihlášky a svým podpisem na přihlášce.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
Opište prosím číslo z obrázku