Přihlášení na kroužek

Externí kroužky, Praha 1

Doučování ostatní předměty - 5 lekcí
 
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví
 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa
Datum, kdy půjde dítě na první lekci kroužku.
Vyučovací jazyk
Zdravotní stav
Zdravotní postižení
Navštěvuje školní družinu v oddělení
Adresa, kde je vzdělávání poskytováno
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
 
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Adresa pro doručování písemností
Třída
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka
Číslo slevového kupónu
Přihlašuji své dítě na kroužek a zavazuji se zaplatit kroužkovné. Byl/a jsem poučen/a o vydání a obsahu Vnitřního a Organizačního řádu, Důležitých informacích pro rodiče včetně všech jejich součástí, o obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na webu v Oficiálních dokumentech a budu se jimi řídit. Souhlasím, aby dítě před konáním kroužku vyzvedl lektor, kterého společnost Kroužky pověří vedením kroužku. V případě jeho nepřítomnosti souhlasím, aby dítě vyzvedl zastupující lektor, kterého společnost Kroužky určí. V takovém případě bude vedení školy o zástupu informováno minimálně hodinu před konáním kroužku.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
Opište prosím číslo z obrázku