Přihlášení na kroužek

Externí kroužky, Praha 1

Doučování matematika - 5 lekcí, individuální online výuka
 
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví
 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa
Datum, kdy půjde dítě na první lekci kroužku.
Vyučovací jazyk
Zdravotní stav
Zdravotní postižení
Navštěvuje školní družinu v oddělení
Adresa, kde je vzdělávání poskytováno
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
 
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Adresa pro doručování písemností
Třída
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka
Číslo slevového kupónu
Přihlašuji své dítě na kroužek a zavazuji se zaplatit kroužkovné. Byl/a jsem poučen/a o vydání a obsahu Vnitřního a Organizačního řádu, Důležitých informacích pro rodiče včetně všech jejich součástí, o obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na webu v Oficiálních dokumentech a budu se jimi řídit. Souhlasím, aby dítě před konáním kroužku vyzvedl lektor, kterého společnost Kroužky pověří vedením kroužku. V případě jeho nepřítomnosti souhlasím, aby dítě vyzvedl zastupující lektor, kterého společnost Kroužky určí. V takovém případě bude vedení školy o zástupu informováno minimálně hodinu před konáním kroužku.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
Opište prosím číslo z obrázku