Přihlášení na tábor

ČESKO - SLOVENSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ, Brno

Florbal
 
Zvolte město
Zvolte školu
Příjmení dítěte
Jméno dítěte
Pohlaví
 
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Adresa
Vyučovací jazyk
Zdravotní stav
Zdravotní postižení
Příjmení a jméno rodiče
Datum narození rodiče
 
Adresa rodiče
Kontaktní telefon(y) na rodiče
E-mail(y)
Adresa pro doručování písemností
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka
Přihlašuji své dítě na Florbalový turnaj společnosti KROUŽKY a zavazuji se zaplatit uvedené startovné. Přihlášení dítěte stvrzuji odesláním této on-line přihlášky. Zaroveň beru na vědomí, že se budu řídit organizačními pokyny uvedenými na www.florbalovyturnaj.krouzky.cz a pokyny, které obdržím od organizátorů akce. Zároveň beru na vědomí, že budu-li vyzván k doplnění informací o zdravotním stavu mého dítěte, neprodleně tak provedu.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
Opište prosím číslo z obrázku